ชีวิตบนปากเหว


    การเข้าใจธัมมะผิดเป็นอันตรายมาก เพราะจะสะสมความเห็นผิดในภพชาติต่อๆไป ซึ่งจะทำให้เกิดทุกข์โทษมากมาย


    หมายเลข 11802
    4 ธ.ค. 2562