ชีวิตบนปากเหว


    การเข้าใจธัมมะผิดเป็นอันตรายมาก เพราะจะสะสมความเห็นผิดในภพชาติต่อๆไป ซึ่งจะทำให้เกิดทุกข์โทษมากมาย


    หมายเลข 11802
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari