สติมีลักษณะบำรุง


    สติคืออะไร และสติมีลักษณะบำรุงอย่างไร


    หมายเลข 11801
    4 ธ.ค. 2562