เกิดแล้วดับไม่กลับมา


    สิ่งที่คิดว่าเป็นเรา แท้จริงก็คือธัมมะแต่ละหนึ่ง ที่เพียงเกิดแล้วก็ดับไป ไม่กลับมาอีกเลย


    หมายเลข 11799
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari