มีปัญญาหรือเปล่า


    ความสามารถในวิชาการทางโลกเป็นปัญญาหรือไม่ และปัญญาในพระพุทธศาสนาคืออย่างไร


    หมายเลข 11798
    23 ก.ย. 2566