มีปัญญาหรือเปล่า


    ความสามารถในวิชาการทางโลกเป็นปัญญาหรือไม่ และปัญญาในพระพุทธศาสนาคืออย่างไร


    หมายเลข 11798
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari