มีปัญญาหรือเปล่า


    ความสามารถในวิชาการทางโลกเป็นปัญญาหรือไม่ และปัญญาในพระพุทธศาสนาคืออย่างไร


    หมายเลข 11798
    4 ธ.ค. 2562