ปัญญาละความเป็นเรา


    การที่จะละคลายความยึดถือว่าเป็นเราได้ ก็ต้องด้วยปัญญาที่ค่อยๆอบรมเจริญขึ้น ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11797
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari