ณ กาลครั้งหนึ่่ง


    ทุกขณะดับไปไม่เหลือเลย ดังนั้นไม่ว่าจะมีความคิดความประทับใจในสิ่งใด ก็เป็นเพียง ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ผ่านไปหมดไป


    หมายเลข 11796
    4 ธ.ค. 2562