จำผิด


    จำผิดว่ามีบุคคล สิ่งของ และเรื่องราวต่างๆ เพราะยังไม่ได้เข้าใจในความเป็นธัมมะที่ไม่ใช่เรา ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง


    หมายเลข 11795
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari