ไม่เดือดร้อนกับอกุศล


    ถ้าเข้าใจว่าเป็นธัมมะที่เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่เดือดร้อน


    หมายเลข 11794
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari