ขัดเกลากิเลสในชีวิต


    ปัญญาจากการฟังธรรมจะนำไปให้เกิดกุศลและขัดเกลาอกุศลในชีวิตประจำวันประการต่างๆ แม้เล็กน้อยเพิ่มขึ้น


    หมายเลข 11789
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari