ธรรมเจดีย์


    พระธรรมเป็นที่ควรระลึกถึงด้วยเคารพ เพราะได้ศึกษาพระธรรมด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงกราบไหว้บูชา


    หมายเลข 11787
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari