ภาวนา 4 อย่าง


    ภาวนาคือการอบรมเจริญกุศล เพื่อการละคลายดับกิเลส ซึ่งเป็นการเจริญกุศลทุกประการ ด้วยความเคารพ อย่างยาวนาน และต่อเนื่อง


    หมายเลข 11786
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari