ทางไปดี


    หนทางมีทั้งทางไปที่ผิดและทางไปที่ถูก ซึ่งการฟังธรรมเพื่อความเข้าใจ จะนำไปในทางที่ดีสูงสุด คือการเข้าใจความจริงโดยลำดับ


    หมายเลข 11784
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari