รู้ประมาณในการศึกษาธรรม


    การศึกษาะรรม ไม่ใช่ขวนขวายด้วยความเป็นตัวตนที่จะรู้เรื่องราวของธรรมเยอะๆ หรือจะไปทำอะไรให้รู้เร็วๆ ด้วยความหวังความต้องการ แต่ต้องเป็นการสะสมปัญญาจากการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรม ที่ไม่ใช่เรา


    หมายเลข 11783
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari