รู้คุณและแทนคุณของพระธรรม


    รู้คุณของพระธรรมหรือไม่ และจะแทนคุณของพระธรรมได้อย่างไรบ้าง


    หมายเลข 11781
    4 ธ.ค. 2562