เป็นเราที่คิดที่จำ


    เป็นเราที่คิดที่จำและติดข้อง เพราะสะสมความไม่รู้ในสภาพธรรมมามาก จนกว่าสติสัมปชัญญะจะมีกำลังเพิ่มขึ้นที่จะรู้ในความเป็นธรรมที่เกิดปรากฏ


    หมายเลข 11779
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari