เป็นเราที่คิดที่จำ


    เป็นเราที่คิดที่จำและติดข้อง เพราะสะสมความไม่รู้ในสภาพธรรมมามาก จนกว่าสติสัมปชัญญะจะมีกำลังเพิ่มขึ้นที่จะรู้ในความเป็นธรรมที่เกิดปรากฏ


    หมายเลข 11779
    4 ธ.ค. 2562