พระธรรมรัตนะ


    พระธรรมทำให้เข้าใจถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงความจริงแท้ของสิ่งที่มีในขณะนี้ตั้งแต่เกิดจนตายในทุกภพชาติ พระธรรมจึงเป็นรัตนะที่มีคุณค่าสูงสุด


    หมายเลข 11778
    4 ธ.ค. 2562