พระธรรมรัตนะ


    พระธรรมทำให้เข้าใจถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงความจริงแท้ของสิ่งที่มีในขณะนี้ตั้งแต่เกิดจนตายในทุกภพชาติ พระธรรมจึงเป็นรัตนะที่มีคุณค่าสูงสุด


    หมายเลข 11778
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari