ไม่งามระดับไหน


    ปัญญาที่รู้ในความไม่งามมีหลายระดับ การรู้ในความไม่งามของกายนี้ในขั้นความสงบ ก็คลายจากการความเห็นว่างาม แต่ก็ยังไม่ได้ดับความเป็นเรา จนกว่าปัญญาจะรู้ในการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรม จึงจะเริ่มรู้ในความไม่งาม ที่ไม่ใช่เรา


    หมายเลข 11777
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari