ไม่งามระดับไหน


    ปัญญาที่รู้ในความไม่งามมีหลายระดับ การรู้ในความไม่งามของกายนี้ในขั้นความสงบ ก็คลายจากการความเห็นว่างาม แต่ก็ยังไม่ได้ดับความเป็นเรา จนกว่าปัญญาจะรู้ในการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรม จึงจะเริ่มรู้ในความไม่งาม ที่ไม่ใช่เรา


    หมายเลข 11777
    23 ก.ย. 2566