โรคจิต


    กิเลสอกุศลมีมากมายหลายชนิด ล้วนแต่เป็นโรคของจิตทั้งสิ้น ความเข้าใจธัมมะเท่านั้นที่จะเป็นเหมือนยาที่สามารถรักษาโรคของจิต ซึ่งสะสมมาแสนนาน ให้ค่อยๆคลายลงโดยลำดับ


    หมายเลข 11776
    4 ธ.ค. 2562