โรคจิต


    กิเลสอกุศลมีมากมายหลายชนิด ล้วนแต่เป็นโรคของจิตทั้งสิ้น ความเข้าใจธัมมะเท่านั้นที่จะเป็นเหมือนยาที่สามารถรักษาโรคของจิต ซึ่งสะสมมาแสนนาน ให้ค่อยๆ คลายลงโดยลำดับ


    หมายเลข 11776
    23 ก.ย. 2566