โรคจิต


      ท่านอาจารย์ มีแพทย์คนไหน เหนือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหม ทรงเป็นแพทย์รักษาทุกโรค เพราะฉะนั้น จิตแพทย์ก็ยังไม่รู้เลยว่า จิต คือ อะไร ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น ก็ต้องรู้จริงๆ สิ่งที่ไม่ใช่คำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีทางที่จะเปิดเผย ความจริงแท้ของสิ่งที่มี ก็มีความเป็นตัวตน มีโรคต่างๆ มาจากสาเหตุต่างๆ ก็จากความคิดต่างๆ แต่ที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรา ขณะนั้น ที่กำลังเครียด มีจิตไหม กำลังซึมเศร้า มีจิตไหม เพราะฉะนั้น ก็จิตประเภทหนึ่ง ใช่ไหม เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล คนที่มีปัญญากำลังเห็นถูกต้อง เครียดไหม

      ท่านอาจารย์ เพราะฉะนั้น ไม่มีปัญญา ก็เครียดกันคนละเล็กคนละน้อย จนกว่าจะเครียดมากๆ ก็ปรากฏชัดเจนว่า วันนี้เครียด แต่ความจริง ก็เครียดเรื่อย ในขณะที่ไม่เป็นกุศล กลัวโรคซึมเศร้า โรคเดียวหรือ

      อ.กุลวิไล กลัวแทบทุกโรคเลยค่ะท่านอาจารย์

      ท่านอาจารย์ เดี๋ยวนี้ กลัวโรคเดี๋ยวนี้ไหม เห็นไหมคะ เดี๋ยวนี้ก็เป็นโรค โรคประจำวัน พอถึงเวลาซึมเศร้าก็กลายเป็นอีกโรคหนึ่ง แต่ว่าความจริง กลัวโรคสุขสำราญ บันเทิง รื่นเริงไหม มีใครกลัวบ้าง เดียวก็ชวนกันไปร้องเพลง และก็สนุกสนาน ไม่กลัวใช่ไหม เพราะฉะนั้น ก็ไม่รู้จักโรคจริงๆ ต้องเข้าใจ ว่าโรคมี คือ โรคของจิต ใครก็รักษาโรคจิตไม่ได้ ถ้าไม่รู้ เพราะฉะนั้น โรคจิตก็อกุศลทุกประเภท อิสสา มานะ ไม่ได้สิ่งที่เราหวังว่า คนอื่นเนี่ยเค้าน่าจะเข้าใจได้นะ ทำไมเขาไม่เข้าใจก็เดือดร้อน ใครเป็นโรค โลกทั้งโลก ไม่มีใครพ้นจากโรคเลย จนกว่าจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ก็ต้องรู้จริงๆ ว่าโรคที่น่ากลัว ซึ่งไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ชาติไหร่ ภพไหน ที่ไหน ก็มีโรคประจำ คือ โรคไม่รู้ เพราะฉะนั้น ถ้ามีโรคกิเลสที่ไม่รู้ โรคอื่นก็มีอีก เพิ่มเติมเข้าไปอีกแล้วจะรักษากันยังไง ถ้าไม่รักษาที่ต้นตอ

      เพราะฉะนั้น โรคทางกาย เฉพาะชาตินี้ แต่ว่าโรคจิต อกุศลทั้งหลาย สะสมมานานแสนนาน แล้วไม่เห็นภัยด้วย ว่าโรคนี้น่ากลัว ใช่ไหม พอโรคซึมเศร้ามาก็กลัวกันเหลือเกิน แล้วโรคสนุกไม่กลัว ใช่ไหม พยายามให้มากขึ้นด้วยแล้วอย่างนี้จะรักษาได้ยังไง ในเมื่อไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว โรค คือ อะไร

      เพราะฉะนั้น หนทางเดียว ก็คือ รู้ว่าไม่มีแพทย์ไหน ที่จะเหนือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะหตุว่า ทรงรักษาโรคจริงๆ ได้ทุกโรค ตอนนี้กำลังเป็นโรคอะไร เป็นหรือไม่เป็น ก็ยอมรับนะคะ เพราะฉะนั้น ก็ไปหาหมอที่เหนือหมอใดๆ ทั้งสิ้น ที่สามารถ ที่จะรักษาโรคได้จริง เพราะว่า ขณะนี้ ถ้าไม่รู้ว่าเราเป็นโรค เราก็ไม่รักษา แต่เพราะรู้ ว่าไม่รู้ ซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดอกุศลอื่นๆ จึงฟังพระธรรม เพราะฉะนั้น ยาที่ประเสริฐที่สุด ก็คือ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ที่สามารถที่จะกำจัด โรคไม่รู้ได้


  หมายเลข 11776
  13 ธ.ค. 2566