จิตเกิดดับสืบต่อรวดเร็ว


    ความเป็นธัมมะแต่ละหนึ่งยังไม่ปรากฏตามความเป็นจริง ก็เพราะจิตเกิดดับสืบต่อรวดเร็ว เป็นนิมิตสิ่งต่างๆทันที


    หมายเลข 11775
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari