สละกิเลสคือไม่รับเงิน


    ถ้าจะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตก็ต้องไม่รับเงินทองตามพระวินัย ถ้ายังจะรับเงินทองก็ต้องเป็นคฤหัสถ์


    หมายเลข 11774
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari