ไม่ลืมในความเป็นเรา


    ยึดว่าเป็นเราอย่างมั่นคง จนกว่าปัญญาจะเจริญและประจักษ์ในความเกิดและดับไปของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ


    หมายเลข 11772
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari