จะเศร้าโศกถึงอะไร


    คิดถึงความตายของบุคคลที่จากไปและเศร้าโศกอยู่เสมอ แต่ความจริงแล้วเศร้าโศกถึงสิ่งที่ไม่มี เพราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมที่เกิดและดับไป จึงควรเห็นคุณค่าของการฟังธรรมเพื่อความเข้าใจในความเป็นธัมมะที่ไม่ใช่เรา


    หมายเลข 11771
    4 ธ.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari