ความตายเป็นธรรมดา


    ทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องดับไปเป็นธรรมดา ดังนั้นความตายก็เป็นธรรมดา จึงควรสะสมอัธยาศัยในการอบรมปัญญาเพื่อเข้าใจความจริง ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตนี้


    หมายเลข 11770
    4 ธ.ค. 2562