ไม่หยุดที่จะพูดความจริง


      ท่านอาจารย์ เมื่อวานนี้เอง ก็มีผู้ที่มาหา แล้วก็บอกว่า มีท่านผู้หนึ่งบอกว่า ดิฉันควรที่จะหยุดพูดแล้วในเรื่องพระวินัยต่างๆ เพราะเหตุว่า มีคนที่ไม่เห็นด้วยมากมาย ขอให้เราฟัง และช่วยกันคิดว่า พูดอย่างนั้นถูกไหม ใครคิดว่าถูกบ้าง เพราะเหตุว่า คำนั้นเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว สมควรอย่างยิ่ง ที่จะให้ทุกคนได้ฟัง ได้พิจารณา ได้ไตร่ตรอง เพราะเหตุว่า ทุกคำเป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้น เมื่อรู้ และเข้าใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ และมีความหวังดีต่อคนอื่น จะไม่พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ หรือ

      เพราะฉะนั้น ก็ไม่มีทางที่จะหยุด เพราะเหตุว่า คำนั้นเป็นคำที่เป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้น คนที่ได้ฟังอย่างนี้ช่วยกันคิดค่ะ เขาพูดถูกไหม เพราะฉะนั้น เราจะทำสิ่งที่ไม่ถูก หรือ ในเมื่อ ถ้ามีความเข้าใจว่าอะไรถูกต้อง และเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นทั้งหมด สมควรไหมที่จะพูดให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ว่าประโยชน์สำคัญกว่า คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง เพราะฉะนั้น ถ้าใครคิดว่าจะต้องปกปิด หรือว่าหยุดที่จะกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ไม่เป็นการถูกต้อง ทุกอย่างก็ต้องละเอียดมาก ไม่ว่าคำพูดของใคร ถ้าให้หยุดการกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผิด หรือถูก

      อ.คำปั่น ผิดครับ

      ท่านอาจารย์ แสดงว่าผู้นั้น เคารพในพระรัตนตรัย หรือเปล่า

      อ.คำปั่น ไม่เลยครับอาจารย์

      ท่านอาจารย์ และก็ขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา จะไม่หยุดศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา มูลนิธิก็ศึกษา และเผยแพร่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น ทั้งหมดก็เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


  หมายเลข 11768
  16 ธ.ค. 2566