ไม่ลบหลู่แต่รู้ความจริง


      ท่านอาจารย์ เข้าใจคำว่าลบหลู่ว่ายังไงคะ เห็นไหมคะ พูดกันเฉยๆ แต่ลบหลู่ คือ อะไร ลบหลู่ คือ ไม่รู้คุณของความดี ใครที่เป็นคนดี และคนอื่นก็กล่าวร้ายกล่าวชั่ว เขาก็ลบหลู่คนนั้น ในคุณความดีของคนนั้น เพราะฉะนั้น ลบหลู่คุณความดี ไม่เห็นคุณความดี แล้วก็ยังกล่าวร้ายด้วย เพราะฉะนั้น เป็นอกุศลกรรม และก็เป็นสิ่งซึ่งสะสมสืบต่อไป มีทางไหมที่จะเห็นคุณ ในเมื่อคนนั้นมีคุณ แต่กล่าวลบหลู่ คือ ไม่เห็นคุณของบุคคลผู้มีคุณ

      อ.อรรณพ เพราะฉะนั้น ไม่ใช่เป็นความลบหลู่ แต่เป็นการประกาศว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

      ท่านอาจารย์ แล้วเราใช้คำว่าลบหลู่ได้ไหม ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ พูดอะไรที่ไม่รู้จัก เพราะว่าลบหลู่ คือ อะไร เราไม่ได้ไปลบหลู่คุณความดีเลย คุณความดีก็เป็นคุณความดี กุศลก็เป็นกุศล อกุศลก็เป็นอกุศล จะให้เราไปลบหลู่ได้ยังไง ในเมื่อกุศลก็ดี กล่าวถึงความดีของสิ่งที่ดี ก็ไม่ใช่ลบหลู่ แล้วสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่จะให้เขาดีขึ้นมาได้ เพราะความไม่ดีเกิดแล้วดับแล้ว และกล่าวถึงความจริง ว่าสิ่งใดไม่ดีจะดีได้ หรือ เพราะฉะนั้น ก็พูดถึงโทษของความไม่ดีจะชื่อว่าลบหลู่ หรือ โทษของความไม่รู้ โทษของความงมงาย อย่างนี้ จะชื่อว่าลบหลู่ หรือ ท่านพระเทวทัตลบหลู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือเปล่า

      อ.อรรณพ ลบหลู่ครับ

      ท่านอาจารย์ เห็นไหม คุณความดี แล้วก็กล่าวล่วงเกิน ไม่เห็นในคุณความดีนั้น ก็คือ ลบหลู่ แต่สิ่งที่ไม่จริง ไม่ใช่ความดีอะไรเลย ไม่จริงก็ต้องบอกว่าสิ่งนั้นไม่จริง เพราะฉะนั้น แต่ละคำที่พูดเนี่ย ต้องรู้ว่าเป็นคำของใคร ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่เชื่อว่าปล่อยไก่ปล่อยกระต่าย จะสามารถช่วยเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำได้ ลบหลู่ หรือเปล่า แต่เป็นการตรงต่อความจริงใช่ไหม

      อ.อรรณพ ใช่ครับ

      ท่านอาจารย์ เพราะเหตุว่า ถ้าทำได้บอกวิธีทำ ไม่รู้ก็เข้าใจ ฟังไตร่ตรอง และก็พิจารณาด้วยตัวเอง


  หมายเลข 11766
  6 ม.ค. 2567