ไม่ลบหลู่แต่รู้ความจริง


    การแสดงถึงโทษของความไม่รู้ความงมงาย ตามความเป็นจริง ไม่ใช่การลบหลู่คุณความดีอะไรเลย


    หมายเลข 11766
    4 ธ.ค. 2562