ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร


    ความไม่รู้นั้นสะสมมามากมาย จนกระทั่งไม่รู้ว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏ


    หมายเลข 11765
    4 ธ.ค. 2562