ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร


      ท่านอาจารย์ เพียงแค่คำว่าไม่รู้ ดีไหม

      อ.คำปั่น ไม่รู้ ไม่ดีครับ

      ท่านอาจารย์ ก็แค่นี้ค่ะ รู้ก็ต้องดีกว่าไม่รู้ ความไม่เข้าใจกับความเข้าใจ ความเข้าใจผิดกับความเข้าใจถูก น่าจะคิดนะคะ พูดสั้นๆ ว่าไม่รู้ ไม่มีใครถามว่า ไม่รู้อะไร รับไปเลยว่าเราไม่รู้ แต่แทนที่จะคิดว่าไม่รู้อะไร ใช่ไหม บอกว่าไม่รู้เนี่ย ไม่รู้อะไร ตอบได้ไหม ไม่รู้อะไร จะได้เป็นโทษเป็นภัย มองไม่ออกว่าไม่รู้อะไรจะเป็นโทษเป็นภัย เพราะฉะนั้น ไม่รู้อะไร

      อ.คำปั่น ไม่รู้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ครับ

      ท่านอาจารย์ ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะตอบอย่างนี้ไหม ไม่มีทางเลย ก็แสดงให้เห็นว่า ความไม่รู้เนี่ยมากมายระดับไหน แม้แต่ไม่รู้ ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะ และก็ไม่ว่าจะไปฟังใคร ที่ไหน ยังไงก็ตามแต่ ไม่มีใครสามารถจะบอกได้ ชี้ได้ตรงๆ เลยว่า ไม่รู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ ที่กำลังปรากฏ

      เพราะฉะนั้น คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำ ไม่ใช่คำของคนอื่น ไม่ใช่ใครสามารถที่จะมาบอกให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ ก็พากันไม่รู้เรื่องนู้นบ้างไม่รู้เรื่องนี้บ้าง แล้วก็จะไปรู้เรื่องนั้นบ้าง จะไปรู้เรื่องนี้บ้าง แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องว่า ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ ละเอียด และก็ลึกซึ้ง และก็ตรง เพราะเหตุว่า แล้วจะเป็นโทษกับตัวเองได้ยังไง ก็เกิดมาเนี่ย มีแต่สิ่งที่ปรากฏ แล้วไม่รู้สักอย่างเดียว คิดดูนะคะ มีหมดเลย เห็นก็เห็น ได้ยินก็ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กำลังปรากฏ คิดนึกเรื่องราวต่างๆ แต่ก็ไม่รู้ความจริง ว่าคืออะไร

      เพราะฉะนั้น จึงมีความหลงผิดเข้าใจผิด พอใจในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรา ที่เห็นบ้าง ทีได้ยินบ้าง ได้กลิ่นบ้าง โดยที่เราก็ไม่มี แต่เมื่อมีความไม่รู้ในสิ่งที่มี เข้าใจว่าเป็นเรา ก็ติดข้องในสิ่งนั้นหนาแน่นมาก มีความเป็นเรา ไม่สามารถที่จะสละความเป็นเราได้ ถ้าไม่สามารถที่จะสละความเป็นเราได้ สิ่งที่มีในชีวิตแต่ละขณะเพื่อใคร ก็เพื่อเรา ถ้าแสวงหาได้ในทางที่สุจริตก็ไม่เป็นโทษภัย แต่ว่าผู้ที่รู้ความจริงนั่นแหละโทษภัย โทษภัย คือ ความไม่รู้ว่าไม่มี แต่ก็เข้าใจว่ามี เพราะฉะนั้น ก็เป็นต้นตอที่จะทำให้เริ่มโทษภัยทั้งหลาย


  หมายเลข 11765
  6 ม.ค. 2567