ทุกอย่างเพื่อลืม


    ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่กลับมาอีกเลย แม้ความคิดความจดจำในเรื่องราวต่างๆ ก็ผ่านไป ไม่มีสาระอะไรเลย


    หมายเลข 11760
    4 ธ.ค. 2562