ปกตูปนิสยปัจจัย-2 พอ.5244


  กุลวิไล   เพราะเมื่อกล่าวถึงปัจจัยแล้ว จะเห็นได้ว่า ความเป็นตัวตนไม่มี เพราะทุกอย่างเป็นปัจจัยให้ธรรมนี้เกิดขึ้นแล้ว หลายท่านคงมาฟังธรรมที่มูลนิธิ ก็เพราะมีปกตูปนิสยปัจจัย ศรัทธาที่เคยสะสมหรือกระทำมาแล้ว เป็นปัจจัยที่ทำให้มีอัธยาศัยที่มาฟัง ศึกษาพระธรรมต่อค่ะ

  สุ.   กำลังฟังนี่ อกุศลจิตเกิดบ้างหรือเปล่าคะ เพราะอะไร ปกตูปนิสยปัจจัยทางฝ่ายอกุศล

  เด่นพงศ์   คำที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือ ปกตูปนิสยปัจจัย

  สุ.   ปัจจัย นิสยปัจจัย อุปนิสยปัจจัย และก็แยกเป็นปัจจัยอื่นตามความเป็นจริง จะใช้คำว่า อุปนิสยปัจจัย ก็เข้าใจได้ ถ้าจะให้เข้าใจขึ้น ก็ปกตูปนิสยปัจจัย

  เด่นพงศ์   แล้วที่ไม่มีกำลังมีไหมครับ

  สุ.   ยังไม่มีกำลังจะเกิด เกิดเมื่อไรแสดงว่ามีกำลังแล้วจึงเกิดขึ้นได้ สะสมมาตั้งมากมาย แต่อะไรจะเกิด ก็หมายความว่า ขณะนั้นมีกำลังที่ทำให้สภาพนั้นเกิดแล้ว


  หมายเลข 11748
  19 พ.ย. 2562