อนันตรูปนิสยปัจจัย-2 พอ.5244


  เด่นพงศ์   และมีคำสุดท้ายอีก อนันตรูปนิสยปัจจัย คำว่า อนันตร คือ ต่อเนื่อง

  สุ.   อนันตร สืบต่อ ไม่มีระหว่างคั่น

  เด่นพงศ์   ก็คล้ายๆกันไม่ใช่หรือ

  สุ.   อนันตรปัจจัย ทุกคนเข้าใจได้ว่า ทันทีที่จิตและเจตสิกดับไป จิตและเจตสิกที่ดับไปแล้ว เป็นอนันตรปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้น แต่ถ้าเติมคำว่า อนันตรูปนิสยปัจจัย หมายความว่าการดับไปนั่นเอง เป็นปัจจัยที่มีกำลัง จึงทำให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ ก็เพิ่มความหมายขึ้นให้รู้ว่า สภาพของปัจจัยนั้นมีกำลัง

  เด่นพงศ์   ผมเคยได้ยินที่ท่านอาจารย์อธิบายว่า อนันตรปัจจัย ก็คือจิตดวงหนึ่งดับไปเป็นเหตุให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งเกิดมา ผมก็รู้แค่นั้น ทีนี้วันนี้กลายเป็น

  สุ.   เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่ง สืบต่อและมีกำลังที่จะทำให้ขณะต่อไปเกิดได้

  เด่นพงศ์   และเปลี่ยนนิสัยเราด้วย ถูกไหมครับ

  สุ.   ถ้านิสัย ก็เป็นปกตูป แต่ก็จะขาดอนันตรปัจจัยไม่ได้ เพราะจิตเกิดดับสืบต่อโดยไม่มีระหว่างคั่น สะสมสืบต่อแต่ละขณะสืบเนื่องกันไป

   


  หมายเลข 11749
  19 พ.ย. 2562