คนมีวิวัฒนาการมาจากลิงได้หรือไม่ พอ.5244


  ศิริพรรณ     ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พูดว่า คนมีวิวัฒนาการมาจากลิง อยากจะทราบว่าในพระพุทธศาสนา ในพระไตรปิฎกไม่มี ใช่ไหมคะ

  กุลวิไล     จริงๆแล้ว ถ้าเราศึกษาพระธรรม ก็ต้องมั่นคงว่า กรรมมี ผลของกรรมมี และต้องมีปัจจัยให้เกิดขึ้นด้วย  เพราะฉะนั้นการที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแต่ละบุคคล ต้องมีจาก ๑. อวิชชาด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยให้สังสารวัฏฏ์เกิดขึ้น ก็ยังต้องเกิดอีกแน่นอน และอีกส่วนหนึ่งก็คือ อุปนิสัยปัจจัยด้วย เป็นที่อาศัยที่มีกำลัง มีการสะสมมาด้วย แต่ละคนถึงแตกต่างกันไป และการทำกรรม ต้องมีผลของกรรมแน่นอน จะนำเกิดแล้วแต่ว่าจะเป็นสุคติภูมิหรือทุคติภูมิ

  เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือเกิดเป็นมนุษย์ในสุคติภูมิ หรือสวรรค์ ก็ต้องมีปัจจัยให้เกิดแล้ว แต่ไม่ใช่จากสิ่งที่มีชีวิต แล้วจะเปลี่ยนจากสัตว์เซลเดียว เพิ่มมาหลายเซล และจะวิวัฒนาการไปถึงสัตว์ใหญ่ขึ้น จนเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นทางวิทยาศาสตร์ ถ้าถามว่าตรงกับสภาพธรรมที่เป็นจริงไหม แน่นอน ถ้าไม่ใช่ทางพระพุทธศาสนา ไม่มีผู้ใดรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงได้

  สุ.     คุณศิริพรรณต้องไม่ลืมที่ต้องรู้ความต่างของนามธรรมกับรูปธรรม เปลี่ยนต้นไม้ให้เป็นมนุษย์ได้ไหม

  ศิริพรรณ     ไม่ได้ค่ะ

  สุ.     เพราะรูปธรรมเป็นรูปธรรม นามธรรมก็เป็นนามธรรม เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เหตุที่ทำให้รูปเปลี่ยนไป เกิดมาเป็นเด็กแล้วก็ค่อยๆโตขึ้น เป็นปกติธรรมดา ถ้ารู้เหตุว่าเพราะอะไร แต่จะเปลี่ยนรูปธรรมให้เป็นนามธรรมไม่ได้ และจะเปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรมไม่ได้ ถ้ามีความเข้าใจถูกต้อง หลักนี้จะเปลี่ยนไม่ได้เลย  จะไปคิดว่ารูปนั้นของนามนั้นจะกลายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องมีนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย


  Tag  วิวัฒนาการ
  หมายเลข 11744
  4 พ.ย. 2562