คำที่เป็นประโยชน์


    คำที่เป็นประโยชน์คือทำให้ผู้ฟังมีความเข้าใจในความละเอียดความลึกซึ้งของธัมมะ ไม่ทำให้หลงผิดไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริง


    หมายเลข 11725
    23 ก.ย. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari