เข้าใจสมาธิ


    จะทำสมาธิหรือควรเข้าใจว่าสมาธิคืออะไร


    หมายเลข 11724
    23 ก.ย. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari