หลงบวช


    ไม่หลงบวช และไม่หลงสนับสนุนให้ใครบวช โดยไม่เข้าใจพระธรรมวินัย


    หมายเลข 11723
    23 ก.ย. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari