เบิกบานที่เข้าใจธรรม


    ถ้าเข้าใจถูกว่า ปัญญาจะค่อยๆอบรมเจริญขึ้นจากการฟังพระธรรม ซึ่งจะต้องอบรมอีกนานเท่าไหร่ ก็ไม่เดือดร้อน แต่จะเบิกบานที่จะได้มีโอกาสอบรมปัญญา เพื่อละความไม่รู้ที่สะสมมาอย่างมากมาย


    หมายเลข 11721
    23 ก.ย. 2562