ระดับของโลภะ


    โลภะคือความติดข้อง มีตั้งแต่ระดับบางเบาจนถึงระดับรุนแรง


    หมายเลข 11719
    วันที่ 23 ก.ย. 2562