อะไรเป็นภัย

ขออภัย กำลังดำเนินการแก้ไขระบบฟังธรรม    โดยทั่วไปจะคิดกันว่าภัย ก็คือภัยธรรมชาติ และอุบัติภัยต่างๆ แต่ที่แท้จริงแล้ว ภัยที่ยิ่งใหญ่ก็คือขันธ์ เพราะเกิดแล้วดับไม่เหลือ และไม่อาจจะหยุดยั้งให้ขันธ์คงอยู่ได้เลย การที่จะพ้นจากขันธ์ที่เป็นภัยไปได้ก็ต้องด้วยปัญญาที่เข้าใจขันธ์ที่เกิดดับตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11718
    23 ก.ย. 2562