ว่างเปล่าจากความเป็นเรา

ขออภัย กำลังดำเนินการแก้ไขระบบฟังธรรม    ขันธ์คือสภาพธรรมที่เกิดตามปัจจัยแล้วก็ดับ จึงว่างเปล่าจากความเป็นเรา


    หมายเลข 11717
    23 ก.ย. 2562