สำนักปฏิบัติ


    ที่กล่าวถึงเรื่องสำนักปฏิบัติไม่มีในพระไตรปิฎกอยู่บ่อยๆ ก็เพื่อเกื้อกูลให้ผู้ที่คิดว่าต้องไปสำนักปฏิบัติได้พ้นจากความเข้าใจผิด ความติดข้อง และความไม่รู้


    หมายเลข 11713
    23 ก.ย. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari