ธรรมทายาท


    ธรรมทายาทคือผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยอย่างถูกต้อง และประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ไม่ใช่การไปบวชกันจำนวนมาก โดยไม่ได้เข้าใจพระธรรมวินัย


    หมายเลข 11689
    5 ส.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari