ปัญญายังไม่พอ


    แม้จะฟังพระธรรมและเข้าใจว่าสภาพธรรมที่ปรากฏขณะนี้เกิดแล้วดับ แต่ปัญญาก็ยังไม่พอที่จะประจักษ์ในความเกิดดับของสภาพธรรมนั้น จึงต้องสะสมปัญญาจากการฟังพระธรรมต่อไป


    หมายเลข 11691
    5 ส.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari