กว่าจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏ


    คิดถึงธรรมเพิ่มขึ้น เพราะปัญญาจากการฟัง ซึ่งจะสะสมไป จนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ปรากกฏ


    หมายเลข 11711
    23 ก.ย. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari