กว่าจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏ


    คิดถึงธรรมเพิ่มขึ้น เพราะปัญญาจากการฟัง ซึ่งจะสะสมไป จนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ปรากกฏ


    หมายเลข 11711
    23 ก.ย. 2562