จิตไม่บริสุทธิ์


    ถ้ายังไม่เข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้ จิตก็ไม่สามารถจะบริสุทธิ์ได้เลย


    หมายเลข 11693
    5 ส.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari