จิตไม่บริสุทธิ์


    ถ้ายังไม่เข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้ จิตก็ไม่สามารถจะบริสุทธิ์ได้เลย


    หมายเลข 11693
    5 ส.ค. 2562