ตรงและจริงใจ


    สัจจบารมี คือความตรงและจริงใจ ที่จะอบรมเจริญกุศล เพื่อการละกิเลสอกุศล ด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วยโลภะที่ติดข้องไม่ตรงต่อความจริง


    หมายเลข 11688
    5 ส.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari