จิตเกิดดับสืบต่อ


    เพราะจิตเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วที่สุด จึงคิดเป็นบุคคล สิ่งต่างๆในทันที ซึ่งการที่จะรู้ในความเกิดดับของสภาพธรรมไม่ใช่ง่ายเลย แต่เมื่อปัญญาเจริญขึ้นโดยลำดับ ก็สามารถประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไป ของสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้แน่นอน


    หมายเลข 11686
    5 ส.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari