พระพุทธคุณ


    พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระมหากรณาธิคุณ ที่ทรงแสดงพระธรรม เพื่อผู้ฟังจะได้สะสมปัญญา ที่จะค่อยๆรู้สภาพธรรมตามความจริง ที่มีในขณะนี้ จนสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับ


    หมายเลข 11684
    5 ส.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari