ลักษณะของจิต


    ลักษณะของจิต ที่เป็นใหญ่เป็นประธาน มีความหมายอย่างไร


    หมายเลข 11683
    5 ส.ค. 2562