เรียนธัมมะเพื่อละ


    การฟังพระธรรม ทำให้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน และเป็นไปเพื่อละความหวังความต้องการ และความไม่รู้ ไม่ใช่เพื่อที่จะรู้เรื่องธัมมะมากๆ


    หมายเลข 11682
    5 ส.ค. 2562