ยังติดในกาม


    มีความติดข้องและความไม่รู้ในสภาพธรรมมาแสนนาน กว่าจะค่อยๆรู้ความจริงได้ ก็ต้องอาศัยการสะสมปัญญาจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยความเป็นอนัตตา


    หมายเลข 11681
    5 ส.ค. 2562