ยังติดในกาม


    มีความติดข้องและความไม่รู้ในสภาพธรรมมาแสนนาน กว่าจะค่อยๆรู้ความจริงได้ ก็ต้องอาศัยการสะสมปัญญาจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยความเป็นอนัตตา


    หมายเลข 11681
    5 ส.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari