อวิชชาคืออะไร


    อวิชชาคือ ความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีขณะนี้ เช่น เห็น ได้ยิน ว่าเกิดตามเหตุปัจจัย แล้วก็ดับ ไม่กลับมาอีกเลย ส่วนวิชชา คือการเริ่มรู้ความจริงตั้งแต่ขั้นการฟังพระธรรม


    หมายเลข 11679
    5 ส.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari