ปรากฏดีกับปัญญา


    สภาพธรรมปรากฏกับความไม่รู้อยู่เป็นปกติ แต่ไม่ได้ปรากฏด้วยดีกับปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริง ดังนั้นความเข้าใจตั้งแต่ขั้นการฟัง จะเป็นปัจจัยให้อารักขาจิต ไปจนกว่าสภาพธรรมจะปรากฏตามความเป็นจริงกับปัญญา จึงจะเป็นอารมณ์ของบิดา


    หมายเลข 11677
    5 ส.ค. 2562